zamówienia
Zakłady Mięsne Janas
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Dotacje

Paih poir

Grant zjednoczonych emiratow arabskich

JANAS ZEA zapytanie ofertowe nr 1 usł. prawne 

JANAS ZEA zapytanie ofertowe nr 2 wprowadzenie produktu plus halal

JANAS ZEA zapytanie ofertowe nr 3 doradztwo wzornicze

JANAS ZEA zapytanie ofertowe nr 4 konferencja

Grant_Izraelski
JANAS IZRAEL zapytanie ofertowe nr 1 usł. prawne 

JANAS IZRAEL zapytanie ofertowe nr 2 konferencja

JANAS IZRAEL zapytanie ofertowe nr 3 doradztwo wzornicze

JANAS IZRAEL zapytanie ofertowe nr 4 certyfikacja

Grant_Indyjski 

JANAS INDIE zapytanie ofertowe nr 1 usł. prawne  

JANAS INDIE zapytanie ofertowe nr 2 konferencja

JANAS INDIE zapytanie ofertowe nr 3 doradztwo wzornicze

Bez tytułuff 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu Zakup nowoczesnych maszyn do przetwórstwa mięsa w zakładzie firmy JANAS współwinansowana jest ze środków Uni Europejskiej w ramach działania

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020

Przewidywane wyniki operaji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

PROW-2014-2020-logo-kolor

flag_yellow_low