zamówienia
Zakłady Mięsne Janas
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Certyfikaty

     Firma JANAS dołączyła do grona firm posiadających certyfikat kontroli jakości i bezpiecznej żywności. Dzięki certyfikatowi IFS gwarantujemy międzynarodowe standardy żywieniowe. Potwierdza on, że nasze produkty cechują się najwyższą jakością i bezpieczeństwem, elementy systemu jakości i bezpieczeństwa żywności w firmie są udokumentowane, wdrażane, utrzymywane i ciągle udoskonalane.


     Ponieważ proces doskonalenia w naszej firmie jest działaniem ciągłym, audytom poddajemy się corocznie, gdyż certyfikaty wydawane są na okres 12 miesięcy.
 

Co to jest International Food Standard (IFS)?

     Audyty dostawców od lat stanowi stałą część składową współpracy w handlu i w przemyśle. Coraz większe wymagania po stronie konsumentów, rosnące niebezpieczeństwo roszczeń dotyczących odszkodowań oraz globalizacja obiegu towarów zadecydowały o konieczności stworzenia jednolitego standardu zapewnienia jakości.

     Na podstawie tego ustalenia przedsiębiorstwa zrzeszone w HDE - Główny Związek Niemieckiego Handlu Detalicznego, w FCD Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution oraz we Włoskich Związkach Handlu Detalicznego CONAD, COOP i Federdistribuzione stworzyły standard zapewnienia jakości i bezpieczeństwa środków spożywczych odnoszący się do marek własnych w handlu, International Food Standard. Służy on celom jednolitej kontroli bezpieczeństwa środków spożywczych oraz poziomu jakości producentów. Znajduje on zastosowanie na wszystkich etapach wytwarzania nawiązujących do produkcji rolnej, podczas których środki spożywcze są poddawane "obróbce".

     Handlowcy z Austrii, Polski, Hiszpanii oraz Szwajcarii wspierają i wykorzystują IFS jako swój standard bezpieczeństwa środków spożywczych.

1712919706612-a392b580-f2ef-4818-a8a8-415fcf458c76en_1