zamówienia
Zakłady Mięsne Janas
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Certyfikaty

     Firma JANAS dołączyła do grona firm posiadających certyfikaty kontroli jakości i bezpiecznej żywności. Dzięki certyfikatom IFS i BRC gwarantujemy międzynarodowe standardy żywieniowe. Potwierdzają one, że nasze produkty cechują się najwyższą jakością i bezpieczeństwem, elementy systemu jakości i bezpieczeństwa żywności w firmie są udokumentowane, wdrażane, utrzymywane i ciągle udoskonalane. Potwierdziła to włoska niezależna jednostka certyfikująca - CSI z Mediolanu.


     Ponieważ proces doskonalenia w naszej firmie jest działaniem ciągłym, audytom poddajemy się corocznie, gdyż certyfikaty wydawane są na okres 12 miesięcy.

 

Co to jest BRC Global Standard - Food?

     British Retail Consortium (BRC) opracowało w 1998 roku Standardy i Procedury dla firm dostarczających żywność pod marką własną do sieci brytyjskich hipermarketów.

     Obecnie obowiązuje nowe wydanie normy BRC Nr 6/2011 roku. Standard ten jest znany nie tylko w całej Europie, ale również na pozostałych kontynentach. Standard BRC sumuje wymagania zawarte w normie ISO 9001, Codex Alimentarius, GMP i GHP oraz definiuje wymagania, które muszą zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego. Dodatkowym elementem, na który zwraca się dużą uwagę jest zgodność wyrobu z prawem żywnościowym.

 

brc2021

 

Co to jest International Food Standard (IFS)?

     Audyty dostawców od lat stanowi stałą część składową współpracy w handlu i w przemyśle. Coraz większe wymagania po stronie konsumentów, rosnące niebezpieczeństwo roszczeń dotyczących odszkodowań oraz globalizacja obiegu towarów zadecydowały o konieczności stworzenia jednolitego standardu zapewnienia jakości.

     Na podstawie tego ustalenia przedsiębiorstwa zrzeszone w HDE - Główny Związek Niemieckiego Handlu Detalicznego, w FCD Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution oraz we Włoskich Związkach Handlu Detalicznego CONAD, COOP i Federdistribuzione stworzyły standard zapewnienia jakości i bezpieczeństwa środków spożywczych odnoszący się do marek własnych w handlu, International Food Standard. Służy on celom jednolitej kontroli bezpieczeństwa środków spożywczych oraz poziomu jakości producentów. Znajduje on zastosowanie na wszystkich etapach wytwarzania nawiązujących do produkcji rolnej, podczas których środki spożywcze są poddawane "obróbce".

     Handlowcy z Austrii, Polski, Hiszpanii oraz Szwajcarii wspierają i wykorzystują IFS jako swój standard bezpieczeństwa środków spożywczych.

ifs2021