zamówienia
Zakłady Mięsne Janas
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Bezpieczeństwo

     Wiedząc, że rozwój firmy JANAS zależy od satysfakcji naszych klientów, zobowiązaliśmy się do produkcji wyrobów mięsnych o najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdrowia. Bezpieczeństwo to możemy zapewnić poprzez wdrożenie i zachowanie systemów sanitarnych, higienicznych i technologicznych, zgodnych z wymaganiami przepisów prawnych krajowych i międzynarodowcych.


     Nasze wyroby to nie tylko wysoka jakość, odpowiednia wartość odżywcza i wspaniały smak, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego, zapewnionego przez surowce pozyskane od najlepszych, polskich hodowców, oraz ich nieprzerywalny ciąg chłodniczy na całym etapie produkcji, tj. odpowiednie metody przechowywania  zapewnione nie tylko w zakładzie produkcyjnym JANAS, ale też podczas transportu w samochodach-chłodniach, poprzez zamontowane czujniki temperatur. Nad bezpieczeństwem produktów czuwa również odpowiednio przeszkolony personel. Każdy z naszych pracowników zna i realizuje politykę bezpieczeństwa, oraz zobowiązania z niej wynikające. Pracownicy mają zapewniony odpowiedni ubiór i higienę pracy. Dzięki temu możemy zagwarantować bezpieczne produkty, które nie ulegają zmianom smakowo- zapachowym, a także nie tracą swojej pierwotnej konsystencji.


     Firma  JANAS spełnia wszystkie standardy systemu HACCP, ponad to jakość i bezpieczeństwo produktów naszej firmy potwierdzone zostało międzynarodowymi certyfikatami IFS i BRC, zweryfikowanymi przez włoską jednostkę certyfikującą CSI z Mediolanu. Firma JANAS pomyślnie przechodzi równiesz coroczne audyty przeprowadzane przez niezależną jednostkę certyfikującą  procedury produkcyjne i jakościowe, gwarantującą najwyższe bezpieczeństwo produkowanej żywności.

 

ifs brc